Introductie module 5

Dit is de laatste en wellicht meest belangrijke module. Het is namelijk mooi dat je nu alles in kaart hebt gebracht, maar als je dat alles niet kunt doen zoals je het wilt doen, wordt het lastig. In deze laatste module ga je berekenen wat je aan capaciteit en budget nodig hebt om je doelen te kunnen behalen. Je wilt dit niet alleen berekenen, maar ook meenemen naar je management om er goedkeuring voor te vragen. Mogelijk heb je heel wat acties uit te voeren naar aanleiding van het plan dat je hebt gemaakt en dat vergt tijd. Daarnaast heb je te maken met de dagelijkse, waarschijnlijk al dagvullende, gang van zaken met vacatures die vervuld moeten worden. Toch is het belangrijk om tijd vrij te maken voor je recruitmentprojecten. Het zou daarom zomaar kunnen zijn dat je extra capaciteit nodig hebt. In deze module maak je dat inzichtelijk.

Voor het (snel) kunnen werven van goed personeel heb je tools nodig. De toolbox van een recruiter is een directe investering in het menselijk kapitaal dat bij moet dragen aan de resultaten die het bedrijf wil behalen. Hiervoor is een investering aan de voorkant nodig om onnodige kosten aan de achterkant te voorkomen. Je kunt dus rustig stellen dat een recruitmentbudget onmisbaar is om goede tools te verkrijgen waarmee recruitment geprofessionaliseerd wordt en de werving verbetert. Een goede recruitmentafdeling beschikt over de expertise om te kunnen adviseren over welke tools er nodig zijn en kan deze tools, door het maken van langetermijnplanningen, dan ook strategisch inkopen. Met voldoende budget en de juiste kennis en expertise binnen jouw recruitmentteam, is de inzet van werving- en selectiebureaus niet nodig. In principe moet je zelf in staat kunnen zijn om jouw vacatures te vervullen. Pas dan heb je een sterke businesscase en maak je niet onnodig veel extra kosten. Is dat niet een fijn uitgangspunt?

Na het maken van deze module kun jij berekenen hoeveel capaciteit, budget en middelen je nodig hebt om je plan uit te kunnen voeren en weet je hoe je hier draagvlak voor kunt creëren.

WordPress Image Lightbox Plugin
GRATIS handleiding

Geen recruitmentkansen meer laten liggen?

Met mijn GRATIS handleiding krijg je direct inzicht in de belangrijkste recruitmentkengetallen die je áltijd wilt doormeten.