Les 4.3 Jouw recruitmentprojecten – van huidige naar gewenste situatie

De eerste stap was het omschrijven van je doelen. Die stap heb je als het goed is nu gezet. Misschien heb je zelfs meteen al een paar recruitmentprojecten kunnen formuleren. Houd hierbij de recruitmentprojecten in gedachten die ik genoemd heb in 4.1. Dit kunnen er uiteraard meer zijn maar ook minder, precies waar jouw organisatie behoefte aan heeft en waar jij in jouw recruitmentplan mee aan de slag wilt. Doe echter nooit concessies op de basis, ofwel het fundament, van je recruitment.
Als je dat nog niet hebt gedaan, schrijf dan nu in tabel ‘Recruitmentprojecten’ alle projecten op waar je mee aan de slag gaat.

Zodra je dat hebt gedaan, zul je merken dat de tabel steeds duidelijker voor je wordt. Je weet nu met welke projecten je aan de slag gaat én wat de doelstellingen zijn die daarbij horen. Het is nu van belang dat je de acties opschrijft om die doelstellingen te behalen. Ik heb hieronder een voorbeeld voor je ingevoegd. Schrijf dit  voor al je recruitmentprojecten uit. De rest van de kolommen laat je nog even leeg.

Tijdlijn

Je bent al een heel eind op weg. Merk je dat jouw planning steeds meer vorm en structuur krijgt? Hopelijk wel, want dat is de bedoeling. Dan kunnen we gelijk verder met de volgende stap om nog meer structuur aan te brengen. Dat doen we door erbij vast te leggen wanneer we bepaalde acties willen afronden en na te gaan wat we daar precies aan middelen voor nodig hebben. Dit is ontzettend belangrijk, want juist met deze uiteenzetting kun je jouw management en directie meenemen in je plannen én creëer je voor jezelf veel meer duidelijkheid over wat er allemaal ligt en op welk moment dat gedaan moet worden. Daar mag je in de volgende module ook tijd voor gaan inplannen in je agenda. Dus, pak opnieuw je tabel erbij en kijk naar je projecten en je doelstellingen. Koppel een deadline aan je ingevulde acties. Bedenk hierbij wat écht prioriteit heeft en wat nog kan wachten. Bedenk en beschrijf daarbij wat snelle verbeteracties kunnen zijn en wat langere doorlooptijd nodig heeft. Idealiter voer je snelle verbeteracties direct uit. Houd ook in je achterhoofd dat je niet alles tegelijk kunt en wilt doen. Enerzijds vanwege de verdeling van je eigen tijd en anderzijds vanwege het feit dat een organisatie niet zelden ruimte nodig heeft om aan een verandering gewend te raken.

Werk je in een team samen? Check dan op verschillende momenten goed of de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Nu is een mooi moment om dat te toetsen en je team alvast mee te nemen in wat je allemaal al gedaan hebt!

Bijna klaar met de module? Tijd om het 1-op-1 gesprek met mij in te plannen van 30 of 60 minuten.

WordPress Image Lightbox Plugin