Les 3.1 Van een ad-hoc naar een gestructureerde werving

In de vorige module heb je jouw huidige situatie in kaart gebracht. Als het goed is weet je nu precies waar jouw recruitment staat en heb je het niveau van de basis van jouw recruitment redelijk in de smiezen. Je duikt nu een laag dieper en gaat naar de toekomst kijken. In hoeverre heb jij wellicht al inzicht in wat de toekomst gaat brengen op het gebied van werving en selectie? Om je daar meer inzicht in te geven heb ik een aantal vragen voor je opgesteld, die tref je bijgevoegd document. Er is geen goed of fout, deze vragen geven je inzicht in de toekomstige situatie van jouw recruitment. Het is interessant om de vragen in eerste instantie zelf te beantwoorden en daarna diezelfde vragen aan bijvoorbeeld jouw Hr-manager te stellen. Het kan een basis vormen voor het benadrukken van urgentie voor toekomstige werving. Het beantwoorden van deze vragen legt goed bloot of er al dan niet wordt nagedacht over toekomstige wervingen kan daarmee tot goede inzichten leiden.

Deze uitkomsten zeggen iets over de toekomstbestendigheid van je recruitment. Heb je op de meeste vragen ‘nee’ geantwoord dan ben je momenteel mogelijk niet al teveel met jouw recruitmenttoekomst bezig en werk je veel ad hoc. Klopt dat? Neem de vragen waar je ‘nee’ op hebt geantwoord eens goed onder de loep. Uiteraard werken we samen aan een recruitmentstrategie gericht op de toekomst, maar met een flink aantal zaken moet je alsnog zelf aan de slag. Bedenk je eens goed wat je ervoor nodig hebt om over een jaar dezelfde vragen te beantwoorden maar dan met een ‘ja’. Schrijf dit voor jezelf op. Dit kunnen we samen bespreken in ons gesprek.

Jouw visie op recruitment: administratief of adviserend?

De resultaten die je in jouw recruitment behaalt vallen of staan met de uitvoering. De uitvoering van recruitment in en door de business (de interne organisatie), uiteraard, maar meer nog met de uitvoering door recruitment zelf. Jij hebt namelijk invloed op de uitvoering van de business. Jij kunt de business begeleiden en sturen in een snelle doorlooptijd, een goede candidate-experience enzovoorts.

In de eerste module heb je geformuleerd wat voor soort recruiter je wilt zijn. Nu daag ik je uit na te denken over de visie op jouw eigen recruitment. Wat betekent recruitment precies voor jouw organisatie? Hoe wil je dat jouw organisatie naar recruitment kijkt? Zie je recruitment als dienstverlening voor de business waarin je de business adviseert en optreedt als gelijkwaardig gesprekspartner of zie je jouw recruitment meer dan uitvoerende afdeling die doet wat de business vraagt? Is recruitment dus meer administratief of meer adviserend? Is jouw recruitment proactief of meer passief?

Het is niet alleen voor jezelf van belang dat je duidelijk weet waar je voor staat, maar ook voor jouw business. Wil je echt als gelijkwaardig gesprekspartner optreden dan moet je dat ook uitdragen, en dat begint bij een visie op dat wat je doet voor de business.

Ik wil je nu vragen een moment te nemen om op te schrijven wat jouw visie op recruitment is en welke rol jij als recruiter pakt. Is jouw recruitment meer adviserend of administratief en waar blijkt dat uit? Welk gedrag zie je dan bij jezelf (of bij jouw recruitmentteam) en welk gedrag zie je in de business waar dit uit blijkt? Schrijf het op!

WordPress Image Lightbox Plugin