Introductie module 1

In deze module gaan we dieper in op wat voor recruiter jij wilt zijn en volgens welke principes, normen en waarden je wilt werken. Maar wat zijn principes, normen en waarden nu eigenlijk in deze context?

Onze principes zijn altijd extern gericht en bepalen hoe we willen handelen in het leven, het is een zelfgekozen leefregel. Een principe kan bijvoorbeeld zijn dat geen vlees eet of, om in recruitmenttermen te blijven, dat iedere kandidaat onderbouwd wordt afgewezen. Principes raken altijd normen en waarden en kunnen zelfs wat overlap hebben.

Waarden zijn meer intern gericht en bepalen waarom we handelen. Een van jouw waarden kan bijvoorbeeld rechtvaardigheid zijn. Je normen vloeien voort uit je waarden en worden als gedragsregels gezien. Heb jij dus bijvoorbeeld rechtvaardigheid als waarde zal je je tijdens de werving en selectie van kandidaten graag aan de wet willen houden en alle kandidaten een eerlijke kans op de baan willen bieden.

In deze module gaan we dan ook aan de slag met hoe die principes, normen en waarden er voor jou uitzien in je werk. Hoe wil jij met kandidaten omgaan en hoe wil je dat vacaturehouders met jou omgaan? Hoe heb je meest plezier in je werk en blijf je dichtbij je kern, jouw normen, waarden en principes? In een rol waar je met veel externe factoren te maken hebt, die allemaal invloed uitoefenen op jouw werk en jouw resultaten, is het van belang dat je helder hebt wat de kern precies is van waaruit je werkt om hetgeen je doet ook aan te laten sluiten op dat waar je in gelooft.

Ik beloof je dat wanneer je dit voor jezelf heel helder hebt, je anderen ook beter mee kunt nemen in je verhaal en je voor jezelf ook helder hebt waarom je bepaalde zaken wel of niet doet en dit ook kunt uitleggen, niet alleen aan jezelf maar ook aan anderen.

Het doel van deze eerste module is dan ook om jouw Grondwet of jouw kern als recruiter te formuleren als anker van waaruit je werkt. Hierna brengen we deze in de praktijk.

Deze quote van Viktor Frankl sluit daar goed bij aan: je creëert geen missie in je leven, je vindt er eentje diep van binnen.

WordPress Image Lightbox Plugin
GRATIS handleiding

Geen recruitmentkansen meer laten liggen?

Download mijn GRATIS handleiding en krijg direct inzicht in de belangrijkste recruitmentkengetallen die je áltijd wilt doormeten.